Mặt bằng
Sơ đồ căn hộ Block A1

Sơ đồ căn hộ Block A1

Sơ đồ căn hộ Block B1

Sơ đồ căn hộ Block B1